Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
आखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून महाराष्ट्र शासन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालय/परिसंस्थांना दिलेल्या विविध मान्यतेबाबत.7/22/2024Circular_22072024New
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ करीता औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयातील बी फार्मसी व एम फार्मसी या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची एकूण विद्यार्थी संख्या, प्रवेशित विद्यार्थी संख्या व रिक्त विद्यार्थी संख्या यांची माहिती त्वरित सादर करणेबाबत .  7/20/2024CA 1196
Eligibility Circular No. 153 of 2024 for the Academic year 2024-25.7/19/2024000-Eligibility circular no 153 of 2024_19072024
हमीपत्र सादर करण्याबाबत7/11/2024CA 1140 hami patra_11072024
शैक्षणिक वर्ष २०२५ -२६ पासून संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था/संशोधन संस्था/विद्याशाखा/संशोधन अभ्यासक्रम इ. टप्प्या-टप्प्याने बंद करणे (Progressive Closure)अथवा विद्यार्थी संख्येत घट करण्याकरिता ऑनलाइन पद्धतीने प्रस्ताव सादर करणेबाबत6/29/2024CA-1075, dtd. 29-06-2024_Circular__29062024
Time Limit for Exam & CAP Bill Submission.6/28/2024Time Limit for Exam and CAP Bill Submission_28062024
संकेतस्थळावर माहिती अपलोड करण्याबाबत.6/26/2024CA-1032, dtd. 26-06-2024 (1)_26062024
CA/967, date 14/06/20246/18/2024Regarding Circular BBA,BCA_18_06_2024
BBA, BMS, BCA अभ्यासक्रमाबाबत .6/18/2024CA 967 Circular Regarding BBA, BMS, BCA_18__06__2024
Revised National education policy 2020  arrange Principal's & Director's One Day Workshop. National education policy 2020  arrange Principal's & Director's One Day Workshop.6/15/2024Revised NEP Principals and Directors One Day Workshop_15062024
Re-Revised National education policy 2020  arrange Principal's & Director's One Day Workshop..6/15/2024Re-Revised NEP Principals and Directors One Day Workshop_15062024
MBA All Pattern Center Club letter & List for Project Viva-voce exam April/May 2024.6/14/2024472_14062024
Exam Circular 167_20246/13/2024Circular_167_2024_Exam_13062024
Regarding National education policy 2020  arrange Principal's & Director's One Day Workshop.6/13/2024Principals amd Directors NEP Circular_13062024
CA/951, date 11/06/2024.6/12/2024CA_951_Dt.11.06.24_12062024 (1)
Regarding Revaluation & Verification Procedure for students.6/5/2024Revaluation and Verification Procedure for students (4)_05062024
बी.कॉम. (बीएम), बी.कॉम. (आयबी), बी.कॉम. (सीए) व बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन) या अभ्यासक्रमांची माहिती महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याबाबत.6/4/2024CA-919, dtd. 04-06-2024_04_06_2024
CA/911, date 03/06/2024.6/3/2024CA 911_03062024
CA/909, date  31/05/20245/31/2024CA 909_31052024
CA/886, date  28/05/20245/28/2024CA 886_28052024
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांच्या/परिसंस्थांच्या शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठीच्या संलग्नता/मान्यता/नैसर्गिक वाढ सुरु ठेवण्याच्या/नूतनीकरणाच्या मान्यतेकामी स्वयं मूल्यमापन अहवाल (Self Appraisal Report) द्वारे माहिती सादर करणेबाबत5/25/2024CA-855, dtd. 24-05-2024_25_05_2024
M.Pharmacy Dissertation Circular May 2024.5/17/2024M.Pharmacy Dissertation Circular_17052024
Regarding MBA & MCA Project Viva-voce Examination April/May 2024.5/15/2024423_15052024
Circular Regarding Empowered autonomous Status 5/9/2024Circular No. 92_2024_09052024
First Year LL.B. & B.A.LL.B. First Half 2024 Exam Dates4/26/2024F.Y.LL.B. and F.Y.B.A.LL.B. 2017 and 2023 Pattern Letter_26042024
उन्हाळी परीक्षा २०२३ च्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षांमध्ये विशेष प्रवेश संधी बाबत.2/16/2024Exam S and T 268_16022024