Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
दिनांक ५ जून जागतिक पर्यावरण दिनाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या उपक्रमाची अंमलबजावणी करणेबाबत.दिनांक ५ जून जागतिक पर्यावरण दिनाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या उपक्रमाची अंमलबजावणी करणेबाबत_020620236/2/2023
महाविद्यालयांमध्ये तृणधान्याबाबत जागृती या कार्यक्रमांतर्गत राबवावयाचे उपक्रमांबाबत.महाविद्यालयांमध्ये तृणधान्याबाबत जागृती या कार्यक्रमांतर्गत राबवावयाचे उपक्रमांबाबत_200520235/20/2023
विद्यार्थी विकास मंडळ विभाग/ जिल्हा स्तर समन्वयक यांचे नामांकन प्रस्तावास मुदतवाढ.विद्यार्थी विकास मंडळ विभाग, जिल्हा स्तर समन्वयक यांचे नामांकन प्रस्तावास मुदतवाढ_130520235/13/2023
G20 अंतर्गत 3rd Energy Transition Program उपक्रम राबविणेबाबत.G20 अंतर्गत 3rd Energy Transition Program उपक्रम राबविणेबाबत_120520235/12/2023
राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सेवा क्षेत्राची ओळख करून देण्यासंदर्भातील प्रशिक्षण कार्यक्रमाबाबत.राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सेवा क्षेत्राची ओळख_040520235/4/2023
आझादी का अमृत महोस्तव कृती आराखडा व उपक्रम राबविणेबाबत.आझादी का अमृत महोस्तव कृती आराखडा व उपक्रम राबविणेबाबत_030520235/3/2023
विभाग / जिल्हा स्तर समन्वयक म्हणून अनुभवी व इच्छुक विद्यार्थी कल्याण अधिकारी यांचे नामांकन.विभाग जिल्हा स्तर समन्वयक यांचे नामांकन करणेबाबत_290420234/29/2023
मुदत वाढ : विद्यार्थी विकास मंडळ गुणानुक्रमे प्रभावी महविद्यालय/परिसंस्था व विद्यार्थी कल्याण अधिकारी यांचे निवड प्रस्ताव पाठविणेबाबत.निवड प्रस्ताव पाठविणेस मुदतवाढ पत्र._240420234/24/2023
मन की बात एपिसोड १०० या कार्यक्रमाची प्रसिद्धी करणेबाबत.मन की बात एपिसोड १०० या कार्यक्रमाची प्रसिद्धी करणेबाबत _200420234/20/2023
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रम आराखडा तयार करून कार्यक्रमाचे आयोजन करणेबाबत.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रम आराखडा तयार करून कार्यक्रमाचे आयोजन करणेबाबत_120420234/12/2023
माहे मार्च, एप्रिल व मे, २०२३ या कालावधीत कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका योजना प्रस्ताव भरण्यास दि. १७ एप्रिल , २०२३ पर्यंत अंतिम मुदत वाढ.कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका योजना प्रस्ताव भरण्यास दि. १७ एप्रिल ,२०२३ पर्यंत अंतिम मुदत वाढ_100420234/10/2023
विद्यार्थी विकास मंडळ गुणानुक्रमे प्रभावी महविद्यालय परिसंस्था व विद्यार्थी कल्याण अधिकारी यांचे निवड प्रस्ताव पाठविणेबाबत.विद्यार्थी विकास मंडळ गुणानुक्रमे महविद्यालय व विद्यार्थी कल्याण निवड प्रस्ताव पाठविणेबाबत_060320234/6/2023
माहे मार्च, एप्रिल व मे, २०२३ या कालावधीत कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका योजना प्रस्ताव भरण्यास दि. १० एप्रिल , २०२३ पर्यंत मुदत वाढ.कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका योजना प्रस्ताव भरण्यास दि. १० एप्रिल ,२०२३ पर्यंत मुदत वाढ_030420234/3/2023
 मन की बात एपिसोड १०० कार्यक्रमाबाबतमन की बात एपिसोड १०० कार्यक्रमाबाबत_290320233/29/2023
आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष २०२३ संकल्पना व उपक्रम राबविणेबाबत.आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष २०२३ संकल्पना व उपक्रम राबविणेबाबत_290320233/29/2023
माहे मार्च, एप्रिल व मे, २०२३ या कालावधीत कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका योजना राबविणेबाबत.माहे मार्च, एप्रिल व मे, २०२३ या कालावधीत कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका योजना राबविणेबाबत_290320233/29/2023
युवा टुरिझम क्लब साठी लोगो डिझाईन स्पर्धेबाबत.युवा टुरिझम क्लब साठी लोगो डिझाईन स्पर्धेबाबत_280320233/28/2023
केंद्रीय लेखा परीक्षण पूर्वनियोजन कार्यशाळेचे सोमवार दि. १३ मार्च, २०२३ रोजी आयोजन.सोमवार दि. १३ मार्च, २०२३ रोजी केंद्रीय लेखा परीक्षण पूर्वनियोजन कार्यशाळा._100320233/10/2023
पुणे महानगरपालिके मार्फत आयोजित प्लास्टिक बॉटल्स संकलन स्पर्धेस मुदतवाढ.पुणे महानगरपालिके मार्फत आयोजित प्लास्टिक बॉटल्स संकलन स्पर्धेस मुदतवाढ_100320233/10/2023
विद्यार्थी  विकास मंडळ  केंद्रीय लेखापरीक्षण  २०२२-२०२३.विद्यार्थी विकास मंडळ केंद्रीय लेखापरीक्षण २०२२-२०२३._100320233/10/2023
टी बी मुक्त भारत अभियानाबाबत.टी बी मुक्त भारत अभियानाबाबत_030320233/3/2023
मुदत वाढ : शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्या वार्षिक नियतकालिकाचे मुल्यांकन व विशेष बाब म्हणून शैक्षणिक  वर्ष २०२०-२१ मध्ये निर्मित साहित्य पाठविण्यास १३ मार्च, २०२३ पर्यंत मुदत वाढ.नियतकालिक व शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये निर्मित साहित्य पाठविण्यास १३ मार्च, २०२३ पर्यंत मुदत वाढ_030320233/3/2023
राज्यस्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक आदान प्रदान शिबिराबाबत.राज्यस्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक आदान प्रदान शिबिराबाबत._270220232/27/2023
मुदत वाढ : दिनांक २८ फेबुवारी पर्यंत कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका योजनेत सहभागी विद्यार्थ्याची ऑनलाईन माहिती भरण्यास मुदत वाढ.मुदत वाढ दिनांक २८ फेबुवारी पर्यंत सहभागी विद्यार्थ्याची ऑनलाईन माहिती भरण्यास मुदत वाढ._200220232/20/2023
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्या वार्षिक नियतकालिकाचे मुल्यांकन व विशेष बाब म्हणून शैक्षणिक  वर्ष २०२०-२१ मध्ये निर्मित साहित्याबाबत.शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये निर्मित साहित्याबाबत_150220232/15/2023
महाविद्यालयांमध्ये निशुल्क सहज योग कार्यशाळा घेणेबाबत.महाविद्यालयांमध्ये निशुल्क सहज योग कार्यशाळा घेणेबाबत_130220232/13/2023
कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका योजनेत सहभागी विद्यार्थ्याची ऑनलाईन माहिती भरणेबाबत.कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका योजनेत सहभागी विद्यार्थ्याची ऑनलाईन माहिती भरणेबाबत._300120231/30/2023
सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्ररथ श्रेणीसाठी वोटिंग करणेबाबत.सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्ररथ श्रेणीसाठी वोटिंग करणेबाबत_280120231/28/2023
परीक्षा पे चर्चा २०२३ कार्यक्रम प्रक्षेपणाच्या अनुषंगाने व्यवस्था करणेबाबत.परीक्षा पे चर्चा २०२३ कार्यक्रम प्रक्षेपणाच्या अनुषंगाने व्यवस्था करणेबाबत_240120231/24/2023
दि. २६ जानेवारी ते १० फेबुवारी २०२३ या कालावधीत लोकशाही पंधरवडा साजरा करणेबाबत.दि. २६ जानेवारी ते १० फेबुवारी २०२३ या कालावधीत लोकशाही पंधरवडा साजरा करणेबाबत_230120231/23/2023
1 - 30Next