Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Best SWO & Colleges of Board of Students' Developement 2018-19.Best SWO-Colleges of Board of Students-Developement 2018-19_15.0320193/15/2019
रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून 'Cop for a Day Program '  उपक्रम.रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून 'Cop for a Day Program ' उपक्रम_13.0320193/13/2019
विद्यार्थी विकास मंडळ केंद्रीय लेखापरीक्षण २०१८-२०१९.विद्यार्थी विकास मंडळ केंद्रीय लेखापरीक्षण २०१८-२०१९_07.03.20193/7/2019
पुणे शहरात राबविणेत येत असलेल्या एकात्मिक सायकल योजनेबाबत.पुणे शहरात राबविणेत येत असलेल्या एकात्मिक सायकल योजनेबाबत_05.0320193/5/2019
मराठी साहित्य व संस्कृतीसंवर्धनाचे उपक्रम.मराठी साहित्य व संस्कृतीसंवर्धनाचे उपक्रम_05.0320193/5/2019
काश्मिरी विद्यार्थ्याच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने दक्षता घेणे.काश्मिरी विद्यार्थ्याच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने दक्षता घेणे_01.0320193/1/2019
डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, नवी दिल्ली येथे विद्यार्थ्याच्या भेट देणेबाबत.डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, नवी दिल्ली येथे विद्यार्थ्याच्या भेट देणेबाबत_01.0320193/1/2019
महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याची नावे मतदारयादीत नोद करण्याबाबत विशेष मोहिम.महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याची नावे मतदारयादीत नोद करण्याबाबत विशेष मोहिम_01.0320193/1/2019
मराठी भाषा गौरव दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम निमंत्रण.मराठी भाषा गौरव दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम निमंत्रण_26.0220192/26/2019
विद्यार्थी विकास मंडळ अंतर्गत केंद्रीय लेखा परीक्षण पूर्वनियोजन कार्यशाळेचे रविवार दि. २४ फेब्रवारी २०१९ रोजी  आयोजन.लेखा परीक्षण पूर्वनियोजन कार्यशाळा_23.0220192/23/2019
महाविद्यालयीन अव्यावसायिक व व्यावसायिक नियतकालिक स्पर्धा मुदत वाढीबाबत.महाविद्यालयीन अव्यावसायिक व व्यावसायिक नियतकालिक स्पर्धा मुदत वाढीबाबत_180220192/18/2019
Drug Free India Campaign.Drug Free India Campaign_15.0220192/15/2019
दि. २७ फेबुवारी, २०१९ रोजी मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करण्याबाबत.दि. २७ फेबुवारी, २०१९ रोजी मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करण्याबाबत_13.0220192/13/2019
सर्व मुला-मुलीनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भेट देण्याबाबत.सर्व मुला-मुलीनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भेट देण्याबाबत_10.0220192/10/2019
माजी विद्यार्थी मेळाव्याचे ११ फेबुवारी रोजी आयोजन.माजी विद्यार्थी मेळावा_090220192/9/2019
युवा सन्मान सोहळा २०१९  राष्ट्रीय सेवा योजना वार्षिक २०१७-१८ पारितोषिक प्रदान व गौरव समारंभ..NSS AWARD FUNCTION_LIST 2018-19_08.0220192/8/2019
युवा सन्मान सोहळा २०१९  विद्यार्थी विकास मंडळ वार्षिक २०१७-१८ पारितोषिक प्रदान व गौरव समारंभयुवा सन्मान सोहळा २०१९ विद्यार्थी विकास मंडळ वार्षिक २०१७-१८ पारितोषिक प्रदान व गौरव समारंभ_070220192/7/2019
राज्यस्तरीय स्वरमाधुरी स्पर्धा.राज्यस्तरीय स्वरमाधुरी स्पर्धा_07.220192/7/2019
विद्यापीठ स्तरीय युवा संस्करण शिबीर.विद्यापीठ स्तरीय युवा संस्करण शिबीर_07.0220192/7/2019
राज्यस्तरीय जिओ-फेस्ट २०१९ .राज्यस्तरीय जिओ-फेस्ट २०१९_01.0220192/1/2019
राज्यस्तरीय नदी परिक्रमा शिबिराबाबत.राज्यस्तरीय नदी परिक्रमा शिबिराबाबत_28.0120191/28/2019
संलग्नित महाविद्यालये/ परिसंस्था व विद्यापीठ विभागात प्रवेश घेताना लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी   विद्यार्थ्यांची नावे मतदार यादीमध्ये नावनोंदणी करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत.विद्यार्थ्यांची नावे मतदार यादीमध्ये नावनोंदणी_23.0120191/23/2019
रक्तदान प्रश्नमंजुषा.रक्तदान प्रश्नमंजुषा_22.0120191/22/2019
माहे ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील जिवंत रोपांची संख्या व टक्केवारीची माहिती पाठविणेबाबत.ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील जिवंत रोपांची संख्या_21.0120191/21/2019
रॅगिंग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाबाबत.रॅगिंग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाबाबत_21.0120191/21/2019
एम.आय. टी स्कूल ऑफ गव्हर्मेंट पुणे या संस्थेद्वारे  आयोजित केलेल्या विद्यार्थी परिषदेसाठी विदयार्थी प्रतिनिधीचे नामनिर्देशन करणेबाबत.विदयार्थी प्रतिनिधीचे नामनिर्देशन करणेबाबत_12.0120191/12/2019
डेक्कन साहित्य महोत्सव.डेक्कन साहित्य महोत्सव_12.0120191/12/2019
११४ व्या पदवीप्रदान समारंभात दोन विद्यार्थ्यांची उपस्थिती.११४ व्या पदवीप्रदान समारंभात दोन विद्यार्थ्यांची उपस्थिती_08.0120191/8/2019
अव्यावसायिक व व्यावसायिक महाविद्यालये नियतकालिक स्पर्धा.अव्यावसायिक व व्यावसायिक महाविद्यालये नियतकालिक स्पर्धा_07.0120181/7/2019
खरीप हंगाम २०१८ दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने केलेल्या उपाययोजनांची अमंलबजावणी करणेबाबत.दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने केलेल्या उपाययोजनांची अमंलबजावणी करणेबाबत_29.12201812/29/2018
1 - 30Next