Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Magnetic Maharashtra Convergence 2018 The Global Investors Summit.Magnetic Maharashtra Convergence 2018 The Global Investors Summit._16.0220182/16/2018
माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या विद्याथीं मार्गदर्शनपर भाषणाच्या थेट प्रसारणचा अहवाल पाठविणेबाबत.माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या विद्याथीं मार्गदर्शनपर भाषणाच्या थेट प्रसारणचा अहवाल पाठविणेबाबत._16.0220182/16/2018
सोशल मिडिया महामित्र उपक्रम राबविणेबाबत.सोशल मिडिया महामित्र उपक्रम राबविणेबाबत._16.0220182/16/2018
माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या विद्याथीं मार्गदर्शनपर भाषणाचे थेट प्रसारण.माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या विद्याथीं मार्गदर्शनपर भाषणाचे थेट प्रसारण_150220182/15/2018
वृक्ष लागवड आणि जिवंत रोपाची संख्या व टकेवारीची माहिती.वृक्ष लागवड आणि जिवंत रोपाची संख्या व टकेवारीची माहिती_14.0220182/14/2018
विद्यापीठस्तरीय गिरीभ्रमण व गिर्यारोहण शिबिराबाबत.विद्यापीठस्तरीय गिरीभ्रमण व गिर्यारोहण शिबिराबाबत_06.0220182/6/2018
Life Skills Education Camp for Youth.Life Skills Education Camp for Youth_020220182/2/2018
Mental Health Awareness Workshop on 7 & 8 February 2018 (For Nashik District).Mental Health Awareness Workshop Circular_020220182/2/2018
Lonar Science Festival.Lonar Science Festival_310120181/31/2018
सन २०१८ मधील वृक्ष लागवडीबाबत नियोजन व पूर्वतयारी.सन २०१८ मधील वृक्ष लागवडीबाबत नियोजन व पूर्वतयारी_24.0120181/24/2018
विद्यापीठ पब्लिक बायसिकल शेअरिंग सर्व्हिस वापराबाबत.विद्यापीठ पब्लिक बायसिकल शेअरिंग सर्व्हिस वापराबाबत._22.0120181/22/2018
लोकशाही पंधरवडा' साजरा करण्याबाबत.'लोकशाही पंधरवडा' साजरा करण्याबाबत._18.0120181/18/2018
Invitation to Convocation Ceremony on 20 January 2018.Invitation to Convocation Ceremony on 20 January 2018_17.0120181/17/2018
राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन कलाविष्कार स्पर्धेबाबत.राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन कलाविष्कार स्पर्धेबाबत_13.0120181/13/2018
शासनाचे मुखपत्र 'लोकराज्य' मासिक व शासन प्रकाशित विविध पुस्तकांचे स्टॉलबाबत.शासनाचे मुखपत्र 'लोकराज्य' मासिक व शासन प्रकाशित विविध पुस्तकांचे स्टॉलबाबत. (फक्त पुणे जिल्ह्याकरिता)_11.0120181/12/2018
प्रतिभा संगम साहित्य संमेलनाबाबत.प्रतिभा संगम साहित्य संमेलनाबाबत_11.0120181/11/2018
'Water Olympiad competition' या उपक्रमाचा शुभारंभ.'Water Olympiad competition' या उपक्रमाचा शुभारंभ_09.0120181/9/2018
राज्यस्तरीय स्वरमाधुरी स्पर्धा २०१७-१८.राज्यस्तरीय स्वरमाधुरी स्पर्धा २०१७-१८_30.12201712/30/2017
विद्यार्थी विकास अधिकारी उदबोधन कार्यशाळा (अहमदनगर जिल्ह्याकरिता).विद्यार्थी विकास अधिकारी उदबोधन कार्यशाळा (अहमदनगर जिल्ह्याकरिता)_30.12201712/30/2017
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ उपक्रमामधील सर्वसमावेश सहभाग आणि 'Swachhata-MoHUA' App  डाउनलोड करण्याबाबत.स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ करण्याबाबत_30.12201712/30/2017
राज्यस्तरीय गिर्यारोहण शिबिराबाबत.राज्यस्तरीय गिर्यारोहण शिबिराबाबत_23.12201712/23/2017
विद्यार्थी परिषद-२०१७-१८-विद्यापीठ विभाग व विद्यापीठ परिसंस्था.विद्यार्थी परिषद-२०१७-१८-विद्यापीठ विभाग व विद्यापीठ परिसंस्था_23.12201712/23/2017
विद्यार्थी परिषद-२०१७-१८-संलग्न महाविद्यालये व परिसंस्था.विद्यार्थी परिषद-२०१७-१८-संलग्न महाविद्यालये व परिसंस्था_23.12201712/23/2017
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत 'स्वच्छ सर्वेक्षण -२०१८ ' उपक्रमामध्ये सहभागाबाबत. (फक्त पुणे महानगरपालिका हद्दीमधील महाविद्यलयाकरिता).स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण _२०१८ उपक्रमामध्ये सहभागाबाबत)_22.122010712/22/2017
State Level Elocution Competition.State Level Elocution Competition_19.12201712/19/2017
राज्यस्तरीय गिर्यारोहण शिबिराबाबत.राज्यस्तरीय गिर्यारोहण शिबिराबाबत_19.12201712/19/2017
विद्यापीठस्तरीय गिर्यारोहण  शिबिराबाबत.विद्यापीठस्तरीय गिर्यारोहण शिबिराबाबत_19.12201712/19/2017
कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका योजनेच्या विद्यार्थी संख्येनूसार कमाल अनुदान मर्यादेत सुधारणा.कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका योजनेच्या विद्यार्थी संख्येनूसार कमाल अनुदान मर्यादेत सुधारणा_129201712/9/2017
एम. आय. टी. स्कूल ऑफ गव्हर्मेंट पुणे या संस्थेद्वारे आयोजित केलेल्या विद्यार्थी परिषदेसाठी विद्यार्थी प्रतिनिधीचे नामनिर्देशन करणेबाबत.एम आय टी स्कूल ऑफ गव्हर्मेंट_08.12201712/8/2017
महाविद्यालयीन अव्यावसायिक व व्यावसायिक नियतकालिक स्पर्धा मुदत वाढीबाबत.महाविद्यालयीन अव्यावसायिक व व्यावसायिक नियतकालिक स्पर्धा मुदत वाढीबाबत_08.12201712/8/2017
1 - 30Next