Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Pune to Pandharpur National Dindi Planning Meeting on 27 June 2018 @ 11 am @ Sant Namdeo Hall, SPPU, Pune.1_Dindi Planning Meeting Letter_23_06_2018New6/23/2018
Pune to Pandharpur Dindi Awareness Street Play Campaign.Pune to Pandharpur Dindi Awareness Street Play Campaign_23062018New6/23/2018
तंबाखू, मद्यार्क व अंमली पदार्थांमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांविषयी विद्यार्थामध्ये जाणीवजागृती.तंबाखू, मद्यार्क व अंमली पदार्थांमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांविषयी विद्यार्थामध्ये जाणीवजागृती_23062018New6/23/2018
रॅगिंग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाबाबत..रॅगिंग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाबाबत_21.0620186/21/2018
रॅगिंग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाबाबत.रॅगिंग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाबाबत._20.0620186/20/2018
दि. २१ जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून साजरा करण्याबाबत.दि. २१ जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून साजरा करण्याबाबत_19.0620186/19/2018
भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदार साक्षरता शाळा-महाविदयालये व सामाजिक घटकांमध्ये निवडणूक साक्षरता वाढविण्याबाबत.भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदार साक्षरता शाळा-महाविदयालये_15.0620186/15/2018
 विद्यार्थी विकास मंडळ प्राधिकरणांतर्गत जिल्हा समन्वयक पदाकरिता इच्छुकांची माहिती पाठवण्याची मुदतवाढ.विद्यार्थी विकास मंडळ प्राधिकरणांतर्गत जिल्हा समन्वयक पदाकरिता इच्छुकांची माहिती पाठवण्याची मुदतवाढ_14.0620186/14/2018
अपंग विद्यार्थाकरिता ५ टक्के आरक्षण व अडथळाविरहित वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने योग्य त्या उपाययोजना.अपंग विद्यार्थाकरिता ५ टक्के आरक्षण व अडथळाविरहित वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने योग्य त्या उपाययोजना_13.0620186/13/2018
विद्यार्थी विकास मंडळ प्राधिकरणांतर्गत जिल्हा समन्वयक पदाकरिता इच्छुकांची माहिती पाठवण्याबाबत.विद्यार्थी विकास मंडळ प्राधिकरणांतर्गत जिल्हा समन्वयक पदाकरिता इच्छुकांची माहिती पाठवण्याबाबत_11.0620186/11/2018
"महाविद्यालयाच्या परिसरातील उपाहारगृहे आणि वसतिगृहांतील स्वयंपाकगृह स्वच्छता व अन्नपदार्थाच्या दर्जाबाबत.महाविद्यालयाच्या परिसरातील उपाहारगृहे आणि वसतिगृहांतील स्वयंपाकगृह स्वच्छता व अन्नपदार्थाच्या दर्जाबाबत_09.0620186/9/2018
शैक्षणिक प्रवेशावेळी विद्यार्थांनी जमा केलेली अनामत रकम परत करणेबाबत.शैक्षणिक प्रवेशावेळी विद्यार्थांनी जमा केलेली अनामत रकम परत करणेबाबत_09.0620186/9/2018
रॅगिंग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अहवाल ऑनलाईन पाठविणे.रॅगिंग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अहवाल ऑनलाईन पाठविणे_07.0620186/7/2018
जागतिक पर्यावरण दिन ५ जून २०१८'.'जागतिक पर्यावरण दिन ५ जून २०१८'_30.0520185/30/2018
महाद्वियालये/कार्यालयामध्ये दर्शनी भागात संविधान प्रास्ताविका लावणे /स्तंभ उभारणेबाबत.महाद्वियालये-कार्यालयामध्ये दर्शनी भागात संविधान प्रास्ताविका लावणे_30.0520185/30/2018
Invitation to Convocation Ceremony on 01 June 2018.Invitation to Convocation Ceremony on 01 June 2018_29.0520185/29/2018
Run For Tree. Tree For Life या मॅरेथॉन स्पर्धेबाबत.Run For Tree. Tree For Life या मॅरेथॉन स्पर्धेबाबत._18.0520185/18/2018
'इंडो-भूतान' युथ समीट २०१८.'इंडो-भूतान'-युथ-समीट-२०१८_18.0520185/18/2018
स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप  १०० तास स्वच्छतेचे.स्वच्छ-भारत-समर-इंटर्नशिप-१००तास-स्वच्छतेचे_17.520185/17/2018
स्वच्छ-भारत-समर-इंटर्नशिप-१०० तास-स्वच्छतेसाठी उपक्रम नावनोंदणीस मुदत वाढ.स्वच्छ-भारत-समर-इंटर्नशिप-१०० तास-स्वच्छतेसाठी उपक्रम नावनोंदणीस मुदत वाढ._17.0520185/17/2018
सन २०१७ ते २०१९ या तीन वर्षाच्या कालावधीत वृक्ष लागवड, संगोपन व देखभालीबाबत वर्षनिहाय नियोजन आराखडा व कृती कार्यक्रम तयार करून अंमलबजावणी करणेबाबत.download_16.0520185/16/2018
Information of NCC Cadet & ANO For Annual Prize Distribution 2017-18.Information of NCC Cadet _ANO For Annual Prize Distribution 2017-18_14.0520185/14/2018
माहे जानेवारी ते मार्च २०१८ या कालावधीतील जिवंत रोपांची संख्या व टक्केवारीची माहिती.माहे जानेवारी ते मार्च २०१८ या कालावधीतील जिवंत रोपांची संख्या व टक्केवारीची माहिती_27.0420184/27/2018
1 to 15 May 2018 Watershed Camp Proposal.1 to 15 May 2018 Watershed Camp Proposal_26.0420184/26/2018
JALSANDHARAN TRAINING CAMP @ 27 APRIL 2018 @ SANT NAMDEO HALL, SPPU27April2018_Jalsandharan_Camp_250420184/25/2018
महाविद्यालय, संस्था व विद्याथी विकास अधिकारी निवडप्रस्तावास अंतिम मुदत वाढ.महाविद्यालय, संस्था व विद्याथी विकास अधिकारी निवडप्रस्तावास अंतिम मुदत वाढ_240420184/24/2018
स्वच्छ भारत अभियान अभ्यासक्रमाबाबत.स्वच्छ भारत अभियान अभ्यासक्रमाबाबत_200420184/20/2018
दिनांक २१ एप्रिल २०१८ रोजी, स. ११.०० वाजता, जलसंधारण नियोजन बैठक.1_BSW_Letter_19.0420184/19/2018
Revies Dates for Proposal of Best SDO & Colleges of Board of Students' Developement 2017-18Revies Dates for Proposal-of-Best SDO_Colleges-of-Board-of-Students'Developement 2017-18_13.0420184/13/2018
लोकशाही पंधरवडा' अहवाल पाठविणेबाबत.'लोकशाही पंधरवडा' अहवाल पाठविणेबाबत_13.0420184/13/2018
1 - 30Next