Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
दिनांक २६ जानेवारी ते १० फेबुवारी २०१९ या कालावधीत लोकशाही पंधरवडा साजरा करणेबाबत.लोकशाही पंधरवडा साजरा करणेबाबत_11.12201812/11/2018
युवा स्पंदन युवक महोत्सवाच्या  आयोजनासंदर्भांत विविध वस्तू खरेदी व सेवापूर्तता दरपत्रक सूचना.BSD_ONLINE TENDER NOTICE_07.12201812/7/2018
युवास्पंदन २०१८ साठी सहकार्य मिळणे संदर्भात.युवास्पंदन २०१८ साठी सहकार्य मिळणे संदर्भात__07.12201812/7/2018
राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा...राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा_0612.201812/6/2018
Rising Youth Icon of The Year (RYIY).Rising Youth Icon of The Year_04.12201812/4/2018
जागतिक दिव्यांग दिन साजरा करणेबाबत. जागतिक दिव्यांग दिन साजरा करणेबाबत_04.12201812/4/2018
अंतिम स्मरणपत्र-दिव्यांगांची आणि त्यांच्या सोयी व सवलतीबाबतची माहिती पाठविणेबाबत.अंतिम स्मरणपत्र-दिव्यांगांची आणि त्यांच्या सोयी व सवलतीबाबतची माहिती पाठविणेबाबत_22.11201811/22/2018
विद्यापीठस्तरीय युवक महोत्सव निकाल.विद्यापीठस्तरीय युवक महोत्सव निकाल_14.11201811/14/2018
NSS Special Camp 2018-19..Special Camp Circular_13.11201811/13/2018
NSS Special Camp 2018-19..NSS Special Camp Circular_12.11201811/12/2018
विद्यापीठस्तरीय युवक महोत्सव.विद्यापीठस्तरीय युवक महोत्सव_30.10201810/30/2018
केरळमधील अतिवर्षण व पूरग्रस्तांसाठीच्या मदतनिधी उपकेंद्रात जमा करणेबाबत.केरळमधील अतिवर्षण व पूरग्रस्तांसाठीच्या मदतनिधी उपकेंद्रात जमा करणेबाबत_29.10201810/29/2018
सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती "राष्ट्रीय एकता दिवस" म्हणून साजरा करण्याबाबत.राष्ट्रीय एकता दिवस_29.10201810/29/2018
दक्षता जागरूकता सप्ताह.दक्षता जागरूकता सप्ताह_27.10201810/27/2018
माहे जुलै ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीतील जिवंत रोपांची संख्या व टक्केवारीची माहिती पाठविणेबाबत.माहे जुलै ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीतील जिवंत रोपांची संख्या व टक्केवारी_27.10201810/27/2018
दिव्यांगांची आणि त्यांच्या सोयी व सवलतीबाबतची माहिती .दिव्यांगांची आणि त्यांच्या सोयी व सवलतीबाबत माहिती_23.10201810/23/2018
2019 मधील वृक्ष लागवड व ग्रीन आर्मी नोंदणीबाबत. 2019 मधील वृक्ष लागवड व ग्रीन आर्मी नोंदणीबाबत._17.10201810/17/2018
अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्याकरिता संभाषण कौशल्य प्रशिक्षणाबाबत.अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्याकरिता संभाषण कौशल्य प्रशिक्षणाबाबत)_17.10201810/17/2018
कार्यालयीन स्वच्छता पंधरवडा साजरा करणेबाबत.कार्यालयीन स्वच्छता पंधरवडा साजरा करणेबाबत._17.10201810/17/2018
राष्ट्रीय महिला आयोगामार्फत महाविद्यालये/विद्यापीठ विद्यार्थ्यांसाठी महिलांशी संबंधित कायद्याबाबत आयोजित स्पर्धेबाबत.विद्यार्थ्यांसाठी महिलांशी संबंधित कायद्याबाबत आयोजित स्पर्धेबाबत_17.10201810/17/2018
विद्यार्थाचे Resume बाबत .विद्यार्थाचे Resume बाबत_17.10201810/17/2018
विभागीय जिल्हास्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन युवक महोत्सव. विभागीय जिल्हास्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन युवक महोत्सव_15.10201810/15/2018
मुदत वाढ :विद्यार्थी विकास मंडळातील निर्भय कन्या अभियान, आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण व विद्यार्थी विषयक इतर उपक्रम प्रस्तावास मुदत वाढ .निर्भय कन्या अभियान, आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण व इतर उपक्रम प्रस्ताव मुदत वाढ_12.10201810/12/2018
माजी राष्ट्रपती स्व. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिवस "वाचन प्रेरणा दिवस " म्हणून साजरा करण्याबाबत.वाचन प्रेरणा दिवस_12.10201810/12/2018
भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक सामाईक प्रवेश परीक्षा-२०१८ .भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक सामाईक प्रवेश परीक्षा-२०१८_09.10201810/9/2018
महाविद्यालयातील १८ ते २१ वयोगटातील विद्यार्थांची मतदार नोंदणी प्राधान्याने करणे.महाविद्यालयातील १८ ते २१ वयोगटातील विद्यार्थांची मतदार नोंदणी प्राधान्याने करणे_09.10201810/9/2018
विद्यापीठाच्या प्रथम वर्गामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या सर्व मुला-मुलीनी  स्थानिक  स्वराज्य संस्थांना भेट देण्याबाबत.विद्यापीठाच्या प्रथम वर्गामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या सर्व मुला-मुलीनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भेट देण्याबाबत_09.10201810/9/2018
पुणे जिल्हातील सर्व मा. प्राचार्यांची मा. जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत शनिवार दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या सभेबाबत.पुणे जिल्हातील सर्व प्राचार्यांची मा. जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत शनिवार दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या सभेबाबत_10.05201810/5/2018
विभागीय/जिल्हास्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन युवक महोत्सवविभागीय जिल्हास्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन युवक महोत्सव_05.10201810/5/2018
विद्यार्थी विकास मंडळातील निर्भय  कन्या अभियान, आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण व विद्यार्थी विषयक इतर उपक्रमांचे ऑनलाईन प्रस्ताव पाठविणेबाबत.विद्यार्थी विकास मंडळातील निर्भय कन्या अभियान, आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण व -03.10201810/3/2018
1 - 30Next