Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजी "नो हॉकिंग डे" उपक्रमाबाबत. (पुणे शहराकरिता). नो हॉकिंग डे उपक्रम_04.12201912/4/2019
मुदतवाढ : दिव्यांगाकरिता अंतर्गत समिती स्थापना, समान संधी कक्ष निर्मिती व विद्यार्थी माहिती पाठविण्यास मुदतवाढ.मुदतवाढ दिव्यांगाकरिता अंतर्गत समिती स्थापना, समान संधी कक्ष निर्मिती व विद्यार्थी माहितीस_23.11.201911/23/2019
विद्यार्थी कल्याण अधिकारी तथा सांस्कृतिक समन्वयक यांची नियुक्तीस मुदतवाढविद्यार्थी कल्याण अधिकारी तथा सांस्कृतिक समन्वयक यांची नियुक्तीस मुदतवाढ_23.11.201911/23/2019
दि. २६.११.२०१९ रोजी संविधान दिन साजरा करणे व त्या अनुषंगाने वर्षभर जनजागृती मोहिम राबविणेबाबत.दि. २६.११.२०१९ रोजी संविधान दिन साजरा करणे व त्या_22.11201911/22/2019
विद्यार्थी कल्याण अधिकारी तथा  सांस्कृतिक समन्वयक यांची नियुक्ती.विद्यार्थी कल्याण अधिकारी तथा सांस्कृतिक समन्वयक यांची नियुक्ती_19.11201911/19/2019
दि. ३ डिसेंबर रोजी जागतिक दिव्यांग दिन साजरा करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मुदतवाढ.दि. ३ डिसेंबर रोजी जागतिक दिव्यांग दिन साजरा करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मुदतवाढ_15.11201911/15/2019
न्यायालयीन प्रकरणी : दिव्यांगाकरिता अंतर्गत समिती स्थापना, समान संधी कक्ष निर्मिती तसेच दिव्यांग विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची आणि त्यांच्या सोयी सवलतीबाबतची माहिती.दिव्यांगाकरिता अंतर्गत समिती स्थापना, समान संधी कक्ष निर्मिती व विद्यार्थी, माहिती_15.11201911/15/2019
२६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करणेबाबत.२६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करणेबाबत_11.11201911/11/2019
दि. ३ डिसेंबर रोजी जागतिक दिव्यांग दिन साजरा करण्याबाबत प्रस्ताव पाठविणेबाबत.दि. ३ डिसेंबर रोजी जागतिक दिव्यांग दिन साजरा करण्याबाबत प्रस्ताव_08.11.201911/8/2019
विद्यापीठस्तरीय केंद्रीय युवक महोत्सव २०१९ निकाल.Result Youth festival Nov 2019_08.11.201911/8/2019
विद्यापीठस्तरीय युवक महोत्सव २०१९.विद्यापीठस्तरीय युवक महोत्सव २०१९_24.10201910/24/2019
दक्षता जागृती सप्ताह २०१९ साजरा करणेबाबत.दक्षता जागृती सप्ताह २०१९ साजरा करणेबाबत_18.10201910/18/2019
ग्राहक जागरूकता व वितीय साक्षरता.ग्राहक जागरूकता व वितीय साक्षरता_17.10201910/17/2019
राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी यांच्या १५० व्या जयंती वर्षानिमित मंडळाच्या हातकागद संचालनालय, पुणे यांनी उत्पादीत केलेल्या उत्पादनाबाबत.हातकागद संचालनालय, पुणे यांनी उत्पादीत केलेल्या उत्पादनाबाबत_17.10201910/17/2019
विविध योजना/उपक्रमाच्या ऑनलाईन मान्यता पत्राबाबत.विविध योजना उपक्रमाच्या ऑनलाईन मान्यता पत्राबाबत_17.10201910/17/2019
कार्यशाळेच्या दिनांकात बदल-दि. १५ ऐवजी १६ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी नवमतदारांमध्ये मतदान जागृतीबाबत कार्यशाळा. (पुणे जिल्ह्याकरिता).कार्यशाळेच्या दिनांकात बदल दि. १५ ऐवजी १६ ऑक्टोबर,पुणे जिल्ह्याकरिता_14.10201910/14/2019
तातडीचे-नवमतदारांमध्ये मतदान जागृतीबाबत दि. १५ ऑक्टोबर रोजी कार्यशाळा. (पुणे जिल्ह्याकरिता).तातडीचे-नवमतदारामध्ये मतदान जागृतीबाबत दि. १५ ऑक्टोबर रोजी कार्यशाळा. (पुणे जिल्ह्याकरिता)_14.10201910/14/2019
निर्भय कन्या अभियान आयोजक महाविद्यालय यादी आणि मार्गदर्शिका-२०१९.निर्भय कन्या अभियान आयोजक महाविद्यालय यादी आणि मार्गदर्शिका-२०१९_14.10201910/14/2019
इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट बंदीबाबत अंमलबजावणी.इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट बंदीबाबत अंमलबजावणी_10.10201910/10/2019
विभागीय/जिल्हास्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन युवक महोत्सव.विभागीय जिल्हास्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन युवक महोत्सव_03.10201910/3/2019
स्वच्छ भारत मिशन २०२० (पुणे महानगरपालिका परिक्षेत्रातील).स्वच्छ भारत मिशन २०२०_03.10201910/3/2019
Bank Account Details. Bank_Details_Format_27.0920199/27/2019
दि. ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी माजी कुलपती डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर मराठी व इंग्रजी वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन.दि. ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी माजी कुलपती डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर मराठी व इंग्रजी वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन_27.0920199/27/2019
उन्नत भारत अभियानामध्ये सहभागी होण्याबाबत.उन्नत भारत अभियानामध्ये सहभागी होण्याबाबत_25.0920199/25/2019
रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून 'Isafe: The safer India chalenge 2019.रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून उपक्रम_25.0920199/25/2019
अंतिम मुदतवाढ -सांस्कृतिक समन्वयकअधिकारी यांची माहिती पाठविणे.अंतिम मुदतवाढ सांस्कृतिक समन्वयकअधिकारी यांची माहिती पाठविणे_20.0820199/20/2019
स्मरणपत्र - सन २०१९ मधील वृक्ष लागवड माहिती.स्मरणपत्र - सन २०१९ मधील वृक्ष लागवड माहिती20.09.20199/20/2019
श्रीमती निलीमाताई पवार सुवर्णपदक २०१९-२०  (कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका योजना विद्यार्थिनींकरिता).श्रीमती निलीमाताई पवार सुवर्णपदक २०१९-२०_05.0920199/5/2019
सद्भावना सायकल यात्रेत सहभागी होण्याबाबत.सद्भावना सायकल यात्रेत सहभागी होण्याबाबत_05.0920199/5/2019
स्वच्छता ही सेवा या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी व अहवाल.स्वच्छता ही सेवा या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी व अहवाल_05.0920199/5/2019
1 - 30Next