Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
स्वच्छ भारत अभियान अभ्यासक्रमाबाबत.स्वच्छ भारत अभियान अभ्यासक्रमाबाबत_200420184/20/2018
दिनांक २१ एप्रिल २०१८ रोजी, स. ११.०० वाजता, जलसंधारण नियोजन बैठक.1_BSW_Letter_19.0420184/19/2018
Revies Dates for Proposal of Best SDO & Colleges of Board of Students' Developement 2017-18Revies Dates for Proposal-of-Best SDO_Colleges-of-Board-of-Students'Developement 2017-18_13.0420184/13/2018
लोकशाही पंधरवडा' अहवाल पाठविणेबाबत.'लोकशाही पंधरवडा' अहवाल पाठविणेबाबत_13.0420184/13/2018
Summer Vacation Karmveer Bhaurao Patil Earn and Learn Scheme 2018.Summer Vacation Karmveer Bhaurao Patil Earn and Learn Scheme 2018_31.0320183/31/2018
महाविद्यालये/शैक्षणिक संस्था यांचा परिसर तंबाखू मुक्त करण्याबाबत.महाविद्यालये शैक्षणिक संस्था यांचा परिसर तंबाखू मुक्त करण्याबाबत_28.0320183/28/2018
Board of Students' Developement Best SDO & Best College Awards 2017-18.Board_of_Students'_Developement_Best SDO_Best_College_Awards_2017-18_19.0320183/19/2018
आदिवासी संशोधन विषयक चर्चासत्रात सहभागी होणेबाबत.आदिवासी संशोधन विषयक चर्चासत्रात सहभागी होणेबाबत14.0320183/14/2018
Board of Students' Developement (BSD) Central Audit 2017 - 2018.Board_of_Students'_Developement_(BSD)_Central_Audit_2017-2018_15.0320183/12/2018
Board of Students' Developement (BSD) Pre-Audit Camp.Board of Students' Developement (BSD) Pre-Audit Camp 9 March, 2018_06.0320183/6/2018
मराठी भाषा गौरव दिन २०१८.मराठी भाषा गौरव दिन २०१८_240220182/24/2018
महिला' दिना' निमित्त महिलांमध्ये लोकशाही प्रक्रियेमध्ये जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी होण्यासाठी जागृती निर्माण करण्याबाबत.'महिला' दिना' निमित्त महिलांमध्ये लोकशाही प्रक्रियेमध्ये _24.0220182/24/2018
महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबतचा अहवाल पाठविणे.महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबतचा अहवाल पाठविणे_23.0220182/23/2018
दि. २१ फेबुवारी रोजी मातृभाषा दिवस साजरा करण्याबाबत.दि. २१ फेबुवारी रोजी मातृभाषा दिवस साजरा करण्याबाबत._20.0220182/20/2018
दि. २७ फेबुवारी, २०१८ रोजी मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करण्याबाबत.दि. २७ फेबुवारी, २०१८ रोजी मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करण्याबाबत._20.0220182/20/2018
Magnetic Maharashtra Convergence 2018 The Global Investors Summit.Magnetic Maharashtra Convergence 2018 The Global Investors Summit._16.0220182/16/2018
माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या विद्याथीं मार्गदर्शनपर भाषणाच्या थेट प्रसारणचा अहवाल पाठविणेबाबत.माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या विद्याथीं मार्गदर्शनपर भाषणाच्या थेट प्रसारणचा अहवाल पाठविणेबाबत._16.0220182/16/2018
सोशल मिडिया महामित्र उपक्रम राबविणेबाबत.सोशल मिडिया महामित्र उपक्रम राबविणेबाबत._16.0220182/16/2018
माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या विद्याथीं मार्गदर्शनपर भाषणाचे थेट प्रसारण.माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या विद्याथीं मार्गदर्शनपर भाषणाचे थेट प्रसारण_150220182/15/2018
वृक्ष लागवड आणि जिवंत रोपाची संख्या व टकेवारीची माहिती.वृक्ष लागवड आणि जिवंत रोपाची संख्या व टकेवारीची माहिती_14.0220182/14/2018
विद्यापीठस्तरीय गिरीभ्रमण व गिर्यारोहण शिबिराबाबत.विद्यापीठस्तरीय गिरीभ्रमण व गिर्यारोहण शिबिराबाबत_06.0220182/6/2018
Life Skills Education Camp for Youth.Life Skills Education Camp for Youth_020220182/2/2018
Mental Health Awareness Workshop on 7 & 8 February 2018 (For Nashik District).Mental Health Awareness Workshop Circular_020220182/2/2018
Lonar Science Festival.Lonar Science Festival_310120181/31/2018
सन २०१८ मधील वृक्ष लागवडीबाबत नियोजन व पूर्वतयारी.सन २०१८ मधील वृक्ष लागवडीबाबत नियोजन व पूर्वतयारी_24.0120181/24/2018
विद्यापीठ पब्लिक बायसिकल शेअरिंग सर्व्हिस वापराबाबत.विद्यापीठ पब्लिक बायसिकल शेअरिंग सर्व्हिस वापराबाबत._22.0120181/22/2018
लोकशाही पंधरवडा' साजरा करण्याबाबत.'लोकशाही पंधरवडा' साजरा करण्याबाबत._18.0120181/18/2018
Invitation to Convocation Ceremony on 20 January 2018.Invitation to Convocation Ceremony on 20 January 2018_17.0120181/17/2018
राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन कलाविष्कार स्पर्धेबाबत.राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन कलाविष्कार स्पर्धेबाबत_13.0120181/13/2018
शासनाचे मुखपत्र 'लोकराज्य' मासिक व शासन प्रकाशित विविध पुस्तकांचे स्टॉलबाबत.शासनाचे मुखपत्र 'लोकराज्य' मासिक व शासन प्रकाशित विविध पुस्तकांचे स्टॉलबाबत. (फक्त पुणे जिल्ह्याकरिता)_11.0120181/12/2018
1 - 30Next