Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
दि. २५ मार्च २०२३ रोजी सकाळी ०९.३० वाजता उदघाटन सोहळयास ऑनलाईन उपस्थित राहण्याबाबत. Online Attendance at Inauguration Ceremony on 25th March 2023_240320233/24/2023
औपचारिक शिक्षण किवां नियमित नोकरीत नसलेल्या युवकांच्या सर्वेक्षण उपक्रमाच्या प्रशिक्षण  कार्यशाळेकरिता उपस्थित राहणे बाबत .Circular_240320233/24/2023
राष्ट्रीय सेवा योजना केंद्रीय लेखा परीक्षण २०२२-२३.Central Audit_2022-23 Final Circular_110320233/11/2023
पुणे महानगरपालिके मार्फत आयोजित प्लास्टिक बॉटल्स संकलन स्पर्धेमध्ये  सहभागी होणेबाबत.पुणे महानगरपालिके मार्फत आयोजित स्पर्धे_090320233/9/2023
केंद्र हिस्सा योजना (CSS) अंतर्गत केंद्रीय नोडल अकाउंट (CNA) द्वारे रासेयो सहायक अनुदान निधी वितरणाची अमलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय स्तरावर ZBSA खाते SBI च्या शाखेमध्ये उघडून PFMS ला मॅपिंग करणेबाबत.ZBSA-PFMS-Maping_030320233/3/2023
श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा ३९३ वा जन्मोत्सव- हिंदवी स्वराज्य महोत्सव, २०२३ महाशि व आरती कार्यक्रमाकरिता दि. १९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी किल्ले शिवनेरी येथे  रासेयो स्वयंसेवक उपस्थित राहणेबाबत.श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव व महाशिव आरती_170220232/17/2023
श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा ३९३ वा जन्मोत्सव- हिंदवी स्वराज्य महोत्सव, २०२३ महाशि व आरती कार्यक्रमाकरिता दि. १९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी किल्ले शिवनेरी येथे  रासेयो स्वयंसेवक उपस्थित राहणेबाबत.श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा 393 वा जन्मोत्सव_150220232/15/2023
श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा ३९३ वा जन्मोत्सव- हिंदवी स्वराज्य महोत्सव, २०२३ महाशि व आरती कार्यक्रमाकरिता दि. १९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी किल्ले शिवनेरी येथे  रासेयो स्वयंसेवक उपस्थित राहणेबाबत.श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव व महाशिव आरती_140220232/14/2023
रासेयो महाविद्यालय स्तरावर (ZERO BALANCE SUBSIDIARY ACCOUNT CURRENT ACCOUNT) चालू खाते स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नजीकच्या शाखेत उघडण्याबाबत दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आढावा बैठक.1_NSS_Principal_PO_Planning Meeting_080220232/8/2023
अवयवदान जनजागृती ऑनलाईन प्रशिक्षण उपक्रमाबाबत.Final Organ Donation Letter_310120231/31/2023
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी, पर्यावरशास्त्र विभाग येथे, आर्ट ऑफ लिव्हिंग प्रणित "EduYouth Meet" उपक्रमाच्या नियोजन बैठकीकरिता उपस्थित राहाणेबाबत.32_Art of Living Meeting_300120231/30/2023
आर्ट ऑफ लिव्हिंग प्रणित "EduYouth Meet" उपक्रमाच्या नियोजन बैठकीकरिता उपस्थित राहाणेबाबत.32_Art of Living Meeting_280120231/28/2023
दि. २६ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत लोकशाही पंधरवडा साजरा करण्याबाबत.लोकशाही पंधरवडा_270120231/27/2023
केंद्र हिस्सा योजना (C.S.S.)अंतर्गत केंद्रीय नोडल अकॉउंट(C.N.A.) रासेयो सहायक अनुदान निधी वितरणाची अंमलबजावणी करणेसाठी विद्यापीठ  तसेच महाविध्यालय स्तरावर Z.B.S.A.खाते SBI च्या नजीकच्या शाखेमध्ये उघडणेबाबत.C.N.A.Final Circular_c_190120231/19/2023
आर्ट ऑफ लिव्हिंग प्रणित "EduYouth Meet" उपक्रमाच्या नियोजन बैठकीकरिता उपस्थित राहाणेबाबत.31_Art of Living_EduYouth Meet_Planning Meeting_180120231/18/2023
Edu Youth Meet.Edu Youth Meet_18_01_20231/18/2023
ALAP Two Days Blissinar Program NEP-2020.ALAP Two Days Blissinar Program NEP-2020_170120231/17/2023
G-20 शिखर परिषद जनजागृती कार्यशाळेबाबत : दिनांक 14 जानेवारी 2023.Circular_G-20_120120231/12/2023
G-20 परिषद जनजागृती रॅली बाबत.G-20 परिषद जनजागृती रॅली बाबत_060120231/6/2023
अवयवदान जनजागृती ऑनलाईन प्रशिक्षण उपक्रमाबाबत.v4organ_060120231/6/2023
सन २०२२-२३ च्या रासेयो विशेष शिबिरात जनजागृतीपर उपक्रमांचा समावेशाबाबत.विशेष शिबिरात जनजागृतीपर उपक्रम_1312202212/13/2022
विशेष शिबीर नियोजन बैठकीबाबत व ऑनलाईन प्रस्ताव भरणेबाबत (२०२२-२३).30_Sepcial Camp Meeting_0612202212/6/2022
अवयदान जनजागृती उपक्रमामध्ये सहभागी होणे बाबत.28_Organ Donation Awairness Programm_2811202211/28/2022
रासेयो संलग्नित सर्व महाविद्यालये परिसंस्था आणि प्राध्यापक यांची बँक खातेविषयक माहिती विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर अद्यावत करण्याबाबत.Bank Details_2311202211/23/2022
संविधान दिना निमित्त कार्यक्रमात सहभागी होणेबाबत.संविधान दिन_1811202211/18/2022
२६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी, संविधान दिन" साजरा करण्याबाबत.२६ नोव्हेंबर २०२२ संविधान दिन_1811202211/18/2022
स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ अंतर्गत नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी शहर पातळीवर आयोजित विविध स्पर्धांबाबत.स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३_0211202211/2/2022
राष्ट्रीय एकता दिवस दि. ३१ ऑक्टोबर निमित्त रन फॉर युनिटी चे आयोजन करण्याबाबत.National Unity Day 2022_3110202210/31/2022
१९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी स्वच्छ भारत २.० अभियान राष्ट्रव्यापी स्तरावर आयोजित करण्याबाबत .Clean India_2.0 Workshop_1810202210/18/2022
Clean India Campaign" from 1st to 31st October, 2022.Clean India Campaign 2022_0810202210/8/2022
1 - 30Next