Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
अवयदान जनजागृती उपक्रमामध्ये सहभागी होणे बाबत.28_Organ Donation Awairness Programm_28112022New11/28/2022
रासेयो संलग्नित सर्व महाविद्यालये परिसंस्था आणि प्राध्यापक यांची बँक खातेविषयक माहिती विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर अद्यावत करण्याबाबत.Bank Details_2311202211/23/2022
संविधान दिना निमित्त कार्यक्रमात सहभागी होणेबाबत.संविधान दिन_1811202211/18/2022
२६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी, संविधान दिन" साजरा करण्याबाबत.२६ नोव्हेंबर २०२२ संविधान दिन_1811202211/18/2022
स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ अंतर्गत नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी शहर पातळीवर आयोजित विविध स्पर्धांबाबत.स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३_0211202211/2/2022
राष्ट्रीय एकता दिवस दि. ३१ ऑक्टोबर निमित्त रन फॉर युनिटी चे आयोजन करण्याबाबत.National Unity Day 2022_3110202210/31/2022
१९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी स्वच्छ भारत २.० अभियान राष्ट्रव्यापी स्तरावर आयोजित करण्याबाबत .Clean India_2.0 Workshop_1810202210/18/2022
Clean India Campaign" from 1st to 31st October, 2022.Clean India Campaign 2022_0810202210/8/2022
राष्ट्रीय सेवा योजना सन २०२२-२३ वार्षिक नियोजन सभेबाबत.NSS_SPPU_ANNUAL PLANNING MEETING_2022-23_0710202210/7/2022
स्वच्छताहिसेवा (SHS) दि. १५ सप्टेंबर २०२२ ते दि. ०२ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत गावांच्या स्वच्छतेची राष्ट्रव्यापी  मोहिमेबाबत.स्वच्छता हि सेवा_220920229/22/2022
२४ सप्टेंबर रासेयो दिन निमित्त विविध विशेष /नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे  आयोजन करणेबाबत. २४ सप्टेंबर रासेयो दिन_200920229/20/2022
राष्ट्रीय सेवा योजना राज्यस्तरीय प्रजासत्ताक पूर्व संचलन व राष्ट्रीय प्रजासत्ताक पूर्व संचलन शिबिराच्या निवडचाचणीसाठी स्वयंसेवकांची नोंदणी करून सहभागी होण्याकरिता पाठविण्याबाबत.Final_SRD_NRD_Selection Circular_September 2022_200920229/20/2022
मतदार ओळखपत्रास  आधार कार्ड जोडणी जनजागृती उपक्रम बैठकीबाबत.Nashik District_160920229/16/2022
दि. १७ सप्टेंबर ते दि. ०२ ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान स्वच्छ अमृत महोत्सव उपक्रमाबाबत.swachh amrit mahotsav (2)_150920229/15/2022
Participation of NSS Volunteers in the Bharatiya Chhatra Sansad  (Indian Student Parliament).MIT Bhartiy Chatra Sansad_130920229/13/2022
आझादी का अमृत महोत्सवानिमित्त आझादी क्वेस्ट मालिकेबाबत. Azadi quest_1_080920229/8/2022
तृतीयपंथीयांचा लोकशाहीतील सहभाग या विषयावर मिम्स व भित्तिचित्रे तयार करण्याबाबत. PDF_070920229/7/2022
सुभाष-स्वराज्य-सरकार  शोधनिबंध लेखन स्पर्धेबाबत. Subhash-swaraj-sarkar_Circular_New_060920229/6/2022
माजी राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक नाव नोंदणीबाबत. NSS Alumni_050920229/5/2022
दि . ०१ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ दरम्यान पोषण माह उपक्रम राबविण्याबाबत. पोषण माह 2022_050920229/5/2022
राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त 'चला खेळ खेळूया' उपक्रमामध्ये स्वयंसेवक सहभागी होणे बाबत .27_Chala Khel Kheluya_270820228/27/2022
सन २०२२-२३ : राष्ट्रीय सेवा योजना नियमित कार्यक्रम प्रस्ताव ऑनलाईन भरणे व रासेयो उपक्रम तात्काळ सुरु करण्याबाबत.2022-23_Online Proposal Fillup Circular_270820228/27/2022
सुभाष-स्वराज्य-सरकार  शोधनिबंध लेखन स्पर्धेबाबत.Subhash-swaraj-sarkar_Circular_260820228/26/2022
मतदार यादीतील तपशीलाशी जोडण्याकरिता आणि प्रमाणीकरणासाठी मतदारांकडून ऐच्छिकपणे आधाराची माहिती संग्रहित करणे व कायदा /नियमांमधील सुधारणांच्या अधिसूचनेची अमलबजावणी करणेबाबतCollection of Aadhaar data_180820228/18/2022
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त स्वराज्य महोत्सव व हर घर तिरंगा उपक्रम समारोप  कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहाणेबाबत.15 August 2022 Meeting_130820228/13/2022
स्वच्छता पंधरवडा दि. ०१ ते १५ ऑगस्ट २०२२ दरम्यान व आंतरराष्ट्रीय युवा दिवस दि. १२ ऑगस्ट २०२२ निमित्त उपक्रम राबविण्याबाबत. Swachatta Pakhwada_120820228/12/2022
केंद्र शासनाच्या आझादी का अमृत महोत्सव या अभियानाअंतर्गत दि. १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी अमली पदार्थ विरोधी प्रतिज्ञा मोहीम राबविणेबाबत PDF-12345_120820228/12/2022
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त स्वराज्य महोत्सव व हर घर तिरंगा उपक्रमात  फोटो अपलोड करण्याबाबत.How to Photo Upload on Link_Guideline_060820228/6/2022
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त स्वराज्य महोत्सव व हर घर तिरंगा उपक्रम शुभारंभ कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहाणेबाबत. 9 August 2022_Opening Ceremony Function_050820228/5/2022
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त स्वराज्य महोत्सव व हर घर तिरंगा उपक्रम आयोजनाच्या नियोजन बैठकीला  माननीय प्राचार्य, रासेयो कार्यक्रम अधिकारी व विद्यार्थी विकास अधिकारी यांनी उपस्थित राहणेबाबत.3_4_5_Districtwise Planning Meeting_PO_SDO_02_0820228/2/2022
1 - 30Next