Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
पात्रता अर्ज भरणेबाबत.पात्रता अर्ज भरणेबाबत_060920239/6/2023
क्रीडा सुविधांची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत.क्रीडा सुविधांची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत 2908239/1/2023
'राष्ट्रीय क्रीडा दिन’ बाबत.राष्ट्रीय क्रीडा दिन बाबत._220820238/22/2023
स्व. खाशाबा दादासाहेब जाधव पुण्यतिथी.स्व. खाशाबा दादासाहेब जाधव पुण्यतिथी_110820238/11/2023
विजेत्या खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या क्रीडा शिष्यवृत्तीबाबत.विजेत्या खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या क्रीडा शिष्यवृत्तीबाबत._080820238/8/2023
नैपुण्यप्राप्त खेळाडूंची जागतिक विद्यापीठ स्पर्धेकरीताच्या निवड चाचणीबाबत – पोहणे व टेनिस (मुले/मुली).नैपुण्यप्राप्त खेळाडूंची जागतिक विद्यापीठ पोहणे व टेनिस स्पर्धेकरीताच्या निवड चाचणीबाबत_080620236/8/2023
९ वा आंतरराष्ट्रीय योग दिनाबाबत.९ वा आंतरराष्ट्रीय योग दिनबाबत_080620236/8/2023
नैपुण्यप्राप्त खेळाडूंची जागतिक विद्यापीठ स्पर्धेकरीताच्या निवड चाचणीबाबत - Judo (मुले/मुली).Judo Letter for WUG Trials 2023_050620236/5/2023
नैपुण्यप्राप्त खेळाडूंची जागतिक विद्यापीठ स्पर्धेकरीताच्या निवड चाचणीबाबत - Table Tennis  (मुले/मुली).Table Tennis WUG 2023_050620236/5/2023
नैपुण्यप्राप्त खेळाडूंची जागतिक विद्यापीठ स्पर्धेकरीताच्या निवड चाचणीबाबत - आर्चरी, ॲथलेटिक्स, बॅडमिंटन व व्हॉलीबॉल (मुले/मुली).Untitled attachment 00802_230520235/23/2023
नैपुण्यप्राप्त खेळाडूंची जागतिक विद्यापीठ स्पर्धेकरीताच्या निवड चाचणीबाबत - तलवारबाजी (मुले/मुली).Fecning Letter for WUG Trials 2022_230520235/23/2023
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ खाशाबा जाधव क्रीडा संकुल उपलब्धतेबाबत  (विद्यापीठ परिसर).सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ खाशाबा जाधव क्रीडा संकुल उपलब्धतेबाबत (विद्यापीठ विभाग)_190520235/19/2023
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ खाशाबा जाधव क्रीडा संकुल उपलब्धतेबाबत.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ खाशाबा जाधव क्रीडा संकुल उपलब्धतेबाबत._170520235/17/2023
विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांचे कडून प्राप्त झालेल्या क्रीडा संवर्धन मार्गदर्शिकेबाबत..विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांचे कडून प्राप्त झालेल्या क्रीडा संवर्धन मार्गदर्शिकेबाबत._150520235/15/2023
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधिल शारीरिक शिक्षण संचालक चर्चासत्र व क्रीडा मार्गदर्शन शिबिराबाबत.शा. शि. संचालक चर्चासत्र व क्रीडा मार्गदर्शन शिबिराबाबत_200420234/20/2023
आंतरराष्ट्रीय महिला दिन अहवालाबाबत.आंतरराष्ट्रीय महिला दिन अहवालाबाबत_060420234/6/2023
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ आंतर विभागीय क्रीडा स्पर्धा आयोजन मागणी पत्र शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ बाबत.आंतर विभागीय क्रीडा स्पर्धा आयोजन मागणी पत्र शै. वर्ष २०२३-२४ बाबत_060320234/6/2023
Board of Sports & Physical Education - Academic Year 2021-22 Annual Report.Rev. BOS Annual Report 2021-22 250323_250320233/25/2023
१ ली खेलो इंडिया महिला रोड रेस-२०२३.१ ली खेलो इंडिया महिला रोड रेस-२०२३ १००३२३_110320233/11/2023
आंतरराष्ट्रीय महिला दिन दि. ०८ मार्च, २०२३ बाबत.आंतरराष्ट्रीय महिला दिन दि. ०८ मार्च बाबत._270220232/27/2023
2nd Announcement - All India Inter University Wrestling Free Style (Women) Championship 2022-23.2nd Announcement - AIU Wrestling Free Style (Women) Championship 2022-23 24.12.2022_2612202212/26/2022
 All India Inter University Wrestling Free Style (Women) Championship 2022-23.AIU Wrestling Free Style (Women) Championship 2022-23_0512202212/5/2022
 ‘फिट इंडिया अभियाना’ बाबत..‘फिट इंडिया अभियाना’ बाबत._0112202212/1/2022
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधिल स्थानिक क्रीडा समितीस पाठविण्यात येणाऱ्या क्रीडा प्रोरेटा निधीबाबत...A.Y. 2022-23 Pro-rata_2611202211/26/2022
संविधान सन्मान दौड (मिनी मॅरेथॉन) बाबत...संविधान सन्मान दौड (मिनी मॅरेथॉन) बाबत.2411202211/24/2022
सन २०२२-२३ आंतर विभागीय स्पर्धा सुधारित कार्यक्रमपत्रिका.Rev. INTER ZONAL SPORTS CALENDAR - 2022-23_22112211/22/2022
Minimum Qualifying Standard (For the Year 2022-2023).Rev. Minimum Qualifying Standard 2022-23_07102210/7/2022
Rev. INTER ZONAL SPORTS CALENDAR - 2022-23Rev. INTER ZONAL SPORTS CALENDAR - 2022-23 031022_0410202210/4/2022
 विद्यापीठ क्रीडा संकुलातील सिंथेटिक अँथलेटिक्स ट्रॅक उपलब्धतेबाबत.विद्यापीठ क्रीडा संकुलातील सिंथेटिक अँथलेटिक्स ट्रॅक उपलब्धतेबाबत २७९२२_280920229/28/2022
 सन २०२२-२३ आंतर विभागीय स्पर्धा सुधारित कार्यक्रमपत्रिका.१) Revised INTER ZONAL SPORTS CALENDAR - 2022-23 26922_280920229/28/2022
1 - 30Next