Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मधिल शारीरिक शिक्षण संचालक चर्चासत्र व क्रीडा मार्गदर्शन शिबिराबाबतशारीरिक शिक्षण संचालक शिबिराबाबत_120620246/12/2024
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ आंतर विभागीय क्रीडा स्पर्धा आयोजन मागणी पत्र शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ बाबत.क्रीडा स्पर्धा आयोजन मागणी पत्र शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ बाबत_120620246/12/2024
निमंत्रित कबड्डी (मुले व मुली) स्पर्धा सस्नेह निमंत्रणनिमंत्रित कबड्डी (मुले व मुली) स्पर्धा सस्नेह निमंत्रण_230320243/23/2024
All India Inter University Baseball (Women) Tournaments for the Year 2023-24.All India Inter University Baseball (Women) Tournaments for the Year 2023-24 070324_110320243/11/2024
लोणी मॅरेथॉन २०२४” बाबत.”लोणी मॅरेथॉन २०२४” बाबत._060220242/6/2024
All India Inter University Kho-Kho (Women) Tournaments for the Year 2023-24Rev. All India Inter University Kho-Kho (Women) Tournaments for the Year 2023-24 0502242/5/2024
राज्य क्रीडा दिन” साजरा करण्याबाबत.”राज्य क्रीडा दिन” साजरा करण्याबाबत.301223_02120231/2/2024
REVISED LETTER - Dates for Inter Zone Hockey (Women), Inter Zone Kho-Kho (Women) & All India Inter University Baseball (Women) Championship 2023-24REVISED Letter Date for IZ Hcokey (W), Kho-Kho (W) and AIIU Baseball (W) Championship 2023-24 251223_2612202312/26/2023
सन २०२३-२४ आंतर विभागीय स्पर्धा सुधारित कार्यक्रमपत्रिका (११.१२.२०२३).सन २०२३ -२४ आंतर विभागीय स्पर्धा सुधारित कार्यक्रमपत्रिका 111223_1112202312/11/2023
Dates for Inter Zone Hockey (Women), Inter Zone Kho-Kho (Women) & All India Inter University Baseball (Women) Championship 2023-24Date for IZ Hcokey (W), Kho-Kho (W) and AIIU Baseball (W) Championship 2023-24 081223_0912202312/9/2023
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध संघातील विद्यार्थ्यांना सराव शिबीर आणि प्रत्यक्ष स्पर्धेच्या ठिकाणी देण्यात येणाऱ्या दैनंदिन भत्याबाबत.BOS DA Managment Tharav 09122312/9/2023
सन २०२३ -२४ आंतर विभागीय स्पर्धा सुधारित कार्यक्रमपत्रिका (२३-११-२०२३).सन २०२३ -२४ आंतर विभागीय स्पर्धा सुधारित कार्यक्रमपत्रिका (231123)_2411202311/24/2023
सन २०२३-२४ आंतर विभागीय स्पर्धा सुधारित कार्यक्रमपत्रिका (१६.११.२०२३).सन २०२३ -२४ आंतर विभागीय स्पर्धा सुधारित कार्यक्रमपत्रिका_1711202311/17/2023
सन २०२३ -२४ आंतर विभागीय स्पर्धा सुधारित कार्यक्रमपत्रिका.सन 2023-24 आंतर विभागीय स्पर्धा सुधारित कार्यक्रमपत्रिका _1211202311/12/2023
"फिट इंडिया सप्ताह" साजरा करण्याबाबत.”फिट इंडिया सप्ताह” साजरा करण्याबाबत._0811202311/8/2023
Board of Sports & Physical Education Academic Year 2022-23 Annual Report.Final BOS Annual Report 2022-23 191023_0711202311/7/2023
आंतर विभागीय सुधारित कार्यक्रमपत्रिका.आंतर विभागीय सुधारित कार्यक्रमपत्रिका._2610202310/26/2023
अश्वमेध (क्रीडामहोत्सव) वाढीव शुल्काबाबत.अश्वमेध (क्रीडामहोत्सव) वाढीव शुल्काबाबत._2010202310/20/2023
पेरा प्रिमीयर चॅम्पियनशिप २०२३ बाबत.पेरा प्रिमीयर चॅम्पियनशिप २०२३ बाबत_1210202310/12/2023
२०२३-२४ अंतर विभागीय स्पर्धा सुधारित कार्यक्रमपत्रिका.२०२३-२४ अंतर विभागीय स्पर्धा सुधारित कार्यक्रमपत्रिका_1210202310/12/2023
सन २०२३ -२४ आंतर विभागीय स्पर्धा सुधारित कार्यक्रमपत्रिका.सन २०२३-२४ आंतर विभागीय स्पर्धा सुधारित कार्यक्रमपत्रिका_0410202310/4/2023
पात्रता अर्ज भरणेबाबत.पात्रता अर्ज भरणेबाबत_060920239/6/2023
क्रीडा सुविधांची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत.क्रीडा सुविधांची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत 2908239/1/2023
'राष्ट्रीय क्रीडा दिन’ बाबत.राष्ट्रीय क्रीडा दिन बाबत._220820238/22/2023
स्व. खाशाबा दादासाहेब जाधव पुण्यतिथी.स्व. खाशाबा दादासाहेब जाधव पुण्यतिथी_110820238/11/2023
विजेत्या खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या क्रीडा शिष्यवृत्तीबाबत.विजेत्या खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या क्रीडा शिष्यवृत्तीबाबत._080820238/8/2023
नैपुण्यप्राप्त खेळाडूंची जागतिक विद्यापीठ स्पर्धेकरीताच्या निवड चाचणीबाबत – पोहणे व टेनिस (मुले/मुली).नैपुण्यप्राप्त खेळाडूंची जागतिक विद्यापीठ पोहणे व टेनिस स्पर्धेकरीताच्या निवड चाचणीबाबत_080620236/8/2023
९ वा आंतरराष्ट्रीय योग दिनाबाबत.९ वा आंतरराष्ट्रीय योग दिनबाबत_080620236/8/2023
नैपुण्यप्राप्त खेळाडूंची जागतिक विद्यापीठ स्पर्धेकरीताच्या निवड चाचणीबाबत - Judo (मुले/मुली).Judo Letter for WUG Trials 2023_050620236/5/2023
नैपुण्यप्राप्त खेळाडूंची जागतिक विद्यापीठ स्पर्धेकरीताच्या निवड चाचणीबाबत - Table Tennis  (मुले/मुली).Table Tennis WUG 2023_050620236/5/2023
1 - 30Next