Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी पात्र विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क न घेणेबाबत.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी पात्र विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क न घेणेबाबत_12.0420184/12/2018
List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2017-18).List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2017-18)_12.0420184/12/2018
List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2017-18).List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2017-18)_12.0420184/12/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना २०१७-१८.EBC SCHOLRSHIP CIRCULAR 2017-18_20.0220182/20/2018
State Minority Scholarship 2017-18.State Minority Scholarship 2017-18_15.0220182/15/2018
Regarding Post - Matric Scholarship for Minority Students.Circular of Post Matric Scholarship for Minority Students_13.0120181/15/2018