Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी पात्र विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क न घेणेबाबत.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी पात्र विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क न घेणेबाबत_12.0420184/12/2018
List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2017-18).List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2017-18)_12.0420184/12/2018
List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2017-18).List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2017-18)_12.0420184/12/2018